Coś nie teges? Something wgrong?

Czy mi się wydaje czy wszystkie Polskie światy są włączane jako ostatnie?
I czemu nie dostajemy info o wyłączeniu serwerów znacznie wcześniej w grze?

Is it me or Polish servers are back online last?
And why we don’t get notify in game / in game client day earlier about maintenance?

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.