Dansk kompagni / Danish company "Wastedlands"

Nyt dansk kompagni starter op på Fae!

Casual syndicate kompagni, med lidt blandet fokus på PvP/PvX

Kom ind og vær med!

Skriv in-game til IGN: Simaro
el.
Discord: Simaro#6518

This topic was automatically closed 21 days after the last reply. New replies are no longer allowed.