Kiedy wstajesz o 7

Kiedy wstajesz o 7 i czekasz aż odpalą serwery dołączasz bez kolejki ale bez powodu wywala ci grę a wracając na serwer czeka już 700 osób xD

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.