Polish Clan Recruiting on Midgard!

Hi! This is an announcement aimed at players using the Polish language. For this reason, I divided them into two sections. Written in Polish and translated into English so that you understand what I am writing about :slight_smile:

Polish version:

Jako że na Polskich serwerach kwitnie cebula, nasza kompania postanowiła opuścić serwery dedykowane dla naszych “narodowych sebixów”.

Jesteśmy małą aczkolwiek zgraną ekipą graczy, którzy przede wszystkim cenią pozytywną atmosferę.

Jeśli lubisz grać w atmosferze fair-play i nie przepadasz za typową na naszych regionalnych serwerach postsowiecką mentalnością, zapraszamy do Dominium Sanctum!

Zapraszamy w szczególności graczy, którzy lubią nawiązywać ciekawą rozmowę na Discordzie. Większość z nas bawi się w zawartości endgame, jednak chętnie przyjmiemy postacie na każdym poziomie.

Najłatwiej do nas dołączyć wypełniając formularz na naszej stronie internetowej, co spowoduje, że któryś z rekruterów kompanii wkrótce się do Ciebie odezwie.

Link do naszej strony: Dołącz do nas! - Dominium Sanctum

English version:

As onions are blooming on Polish servers, our company has decided to leave the servers dedicated to our national “sebixes”.

We are a small but well-coordinated team of players who, above all, value a positive atmosphere.

If you like to play in a fair-play atmosphere and you don’t like the post-Soviet mentality typical of our regional servers, we invite you to Dominium Sanctum!

We especially invite players who like to have an interesting conversation on Discord. Most of us enjoy the endgame content, but we are happy to accept characters at any level.

The easiest way to join us is by filling in the form on our website, which will cause one of the company’s recruiters to contact you soon.

Link to our website: Dołącz do nas! - Dominium Sanctum

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.