Türkçe Dil Desteği

lütfen artık türkçe dil desteği getirin. En kötü alt yazı v.s. Oyunun ana hikayesi ve kitaplardaki yazzılı binlerce kelimeye yazık ediyorsunuz. Türkiyede oynanmayı sevecek tarzda bir oyunu dil yüzünden kaybediyorsunuz

1 Like

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.